«Powrót

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu 2019 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu 2019 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu 2019 roku.

W styczniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.130 mln zł.

W styczniu 2019 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0419) – 323,0 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0121) – 308,7 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0122) – 11,9 mln zł,
  • 4-letnie (COI0123) – 326,6 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0129) – 157,1 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się 4-letnie obligacje oszczędnościowe. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 326,6 mln zł (29% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (29%), 2-letnie (27%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (14%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych, dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+, przeznaczono 2,9 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Graf słupkowy przedstawiający sprzedaż obligacji oszczędnościowym w 2018 r. i 2019 r. (mln.)

„W pierwszym miesiącu nowego roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych osiągnęła wartość 1,1 mld zł. Ten wynik potwierdza utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie skarbowymi produktami oszczędnościowymi. Największy popyt w styczniu dotyczył obligacji 4-letnich, dzięki którym można zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją – ich sprzedaż wyniosła 327 mln zł. Zbliżoną popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne i 2-letnie, które mają stałe, z góry znane oprocentowanie. Pełne bezpieczeństwo i atrakcyjne warunki oprocentowania to solidne argumenty przemawiające za wyborem obligacji jako skutecznego sposobu pomnażania środków, który znajduje uznanie wśród oszczędzających" – komentuje Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lutym 2019 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-28 lutego br.)

Cena sprzedaży

OTS0519

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł

100,00 zł

przy zamianie

DOS0221

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

TOZ0222

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

COI0223

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%.
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

EDO0229

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

99,90 zł

przy zamianie

Obligacje rodzinne

ROS0225

6-letnie

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0231

12-letnie

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

 

  1. półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  2. stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Pobierz dane statystyczne (plik xlsx 44kB)

«Powrót