Sankcje ONZ

  Sankcje ONZ

  Sankcje ONZ

  Adresatami uregulowań ONZ (rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ) są państwa – członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Unormowania te są wdrażane na poziomie Unii Europejskiej w sposób zunifikowany w formie odpowiednio decyzji oraz rozporządzeń Rady (UE), a państwa członkowskie UE podejmują na gruncie prawa krajowego działania komplementarne względem uregulowań przewidzianych przepisami UE.

  Informacje na temat reżimow sankcyjnych ONZ, opartych na rezolucjach wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych atakami terrorystycznymi, znajdują się na stronach:

  1)    Reżim sankcji oparty na Rezolucji 1267(1999), zgodnie z którą Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Da'esh) i Al-Kaidy prowadzi listę osób i podmiotów mających związek z ISIL (Da'esh) i Al Kaidą - ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List.
  https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267

  2)    Reżim sankcji oparty na Rezolucji 1988(2011), na podstawie której Komitet ds. Sankcji wobec Talibów (tzw. Komitet 1988) prowadzi listę osób, grup, przedsięwzięć i podmiotów mających związek z Talibami - 1988 Sanctions List.
  https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.01.2015 Data publikacji: 20.01.2015 12:48 Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2019 13:58
  Autor: Departament Informacji Finansowej Osoba publikująca: Danuta Sawicka Osoba modyfikująca: Anna Pajewska