«Powrót

Aktualizacja aplikacji Trezor BUZA WPFP

Aktualizacja aplikacji Trezor BUZA WPFP

Aktualizacja aplikacji Trezor BUZA WPFP

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów, w bloku tematycznym „Działalność", domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „Informatyka" udostępniono nową wersję aplikacji Trezor BUZA WPFP ver. 9.21. Aplikacja została dostosowana do możliwości opracowania materiałów do Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017. 

Szczegółowe informacje w zakładce INFORMATYKA.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych zalecamy, aby stanowiska użytkowników na których jest uruchamiana aplikacja były wyposażone w zabezpieczenie antywirusowe.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie wykrytych błędów w nowej wersji oprogramowania za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA BŁĘDU na adres bz@mf.gov.pl.

«Powrót