«Powrót

Wyniki przetargu zamiany obligacji skarbowych - 16 grudnia 2009 r.

Wyniki przetargu zamiany obligacji skarbowych - 16 grudnia 2009 r.

Wyniki przetargu zamiany obligacji skarbowych - 16 grudnia 2009 r.

Ministerstwo Finansów ogłasza wyniki przetargu zamiany obligacji skarbowych. Szczegółowe informacje przedstawia poniższe zestawienie:

Charakterystyka obligacji oferowanych na przetargu zamiany przeprowadzonym w dniu 16.12.2009 r.
Data oraz godzina rozliczenia przetargu: 18.12.2009 - 12:30
Obligacje odkupowane
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DZ0110 18.01.2010 PL0000101598   1.003,10 176,635
PS0310 24.03.2010 PL0000103735   1.005,40 1.495,353
Obligacje sprzedawane
PS0415 25.04.2015 PL0000105953 -   1.725,031

Opisy nagłówków kolumn:
1. Nazwa skrócona obligacji
2. Data wykupu obligacji (dd.mm.rrrr)
3. Kod ISIN
4. Wartość nominalna obligacji przewidywanych do sprzedaży (mln PLN) - do
5. Cena zamiany obligacji (PLN)
6. Łączna wartość odkupionych/sprzedanych obligacji na przetargu (mln PLN)

 

Wyniki przetargu zamiany obligacji w dniu 16.12.2009 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DZ0110/PS0415 184,980 176,635 185,980 982,91/
5,870%
982,60/
5,877%
982,50/
5,879%
PS0310/PS0415 1.536,353 1.495,353 1.539,051 983,21/
5,864%
982,32/
5,884%
982,00/
5,891%

Opisy nagłówków kolumn:
1. Obligacje odkupione / obligacje sprzedane
2. Wartość nominalna obligacji zgłoszonych do odkupu (mln PLN)
3. Wartość nominalna obligacji odkupionych (mln PLN)
4. Wartość nominalna obligacji sprzedanych (mln PLN)
5. Cena maks. (PLN) / rentowność min. obligacji sprzedanych
6. Cena śr. (PLN) / rent. śr. obligacji sprzedanych
7. Cena min. (PLN) / rent. maks. obligacji sprzedanych

«Powrót