«Powrót

Analiza systemów systemów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych

Analiza systemów systemów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych

Analiza systemów systemów finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Finansów zakończyło kolejny etap prac w ramach realizacji zadania przygotowania rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę budżetu państwa w układzie zadaniowym.  
 
Departament Reformy Finansów Publicznych we współpracy z Departamentem Budżetu Państwa zakończył postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przegląd i analizę systemów finansowo-księgowych (FK), z których korzystają wszyscy dysponenci części budżetowych (I, II, III stopnia), agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, państwowe osoby prawne, obejmującej przegląd zakresu systemów obecnie użytkowanych przez wszystkich dysponentów budżetu państwa, w celu określenia jednolitego zakresu funkcjonalnego niezbędnego do realizacji obsługi księgowej budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz wprowadzenia jednolitego systemu rachunkowego budżetu państwa.
 
W wyniku przeprowadzonych prac wykonawca ww. zamówienia, tj.: CA Consulting S. A. dokonał przygotowania i przeprowadzenia analizy:
-     systemów FK, z których korzystają jednostki sektora finansów publicznych,
-     potrzeb jednostek w zakresie wymaganych funkcjonalności oprogramowania finansowo-księgowego.
           
Wykonawca w ramach umowy przygotował również materiały niezbędne do określenia wstępnych założeń biznesowych dla docelowego rozwiązania informatycznego.
 
Na podstawie zapisów umowy we współpracy z Departamentem Budżetu Państwa, Rachunkowości i Informatyki uzgodniono z wykonawcą projekt ankiety obejmujący 306 pytań z zakresu tematycznego przedmiotowego postępowania w celu opracowania rozwiązania informatycznego wspierającego kompleksową obsługę budżetu państwa (uwzględniającego obsługę budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz wprowadzenie jednolitego systemu rachunkowego budżetu państwa). Dodatkowo Wykonawca opracował arkusz w formacie pliku MS EXCEL z pytaniami wrażliwymi dotyczącymi szacunkowych kosztów aktualnie użytkowanego systemu. Arkusz został umieszczony na stronie Ministerstwa Finansów a po pobraniu i wypełnieniu przez jednostkę był wysłany bezpośrednio do Departamentu RF. Przetworzone dane dotyczące finansowania i licencjonowania oprogramowania zostały przekazane wykonawcy w celu przeprowadzenia analizy po usunięciu informacji pozwalających na rozpoznanie jednostki.
 
Wykonawca zaprosił i udostępnił do wypełnienia ankietę 2283 jednostkom.  Wypełnianą w wersji elektronicznej lub w papierowej ankietę przekazało 1940 jednostek (85%).
 
W wyniku przeprowadzanych prac wykonawca przekazał wypełnione przez respondentów ankiety w wersji papierowej oraz elektronicznej w bazie danych oraz raport z analizy na podstawie przekazanych przez dysponentów danych. W raporcie przedstawiono wnioski i rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązania informatycznego obsługującego budżet państwa w układzie zadaniowym. Wykonawca w raporcie z analizy systemów FK przedstawił możliwe warianty, w jakich można rozwijać systemy informatyczne Ministerstwa Finansów w celu przygotowania rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę budżetu państwa w układzie zadaniowym.
 
Wykonawca w ramach umowy przeprowadził dla przedstawicieli wszystkich Ministerstw (50 osób) prezentacje z otrzymanych wyników analizy oraz z zakresu możliwości funkcjonowania przykładowego rozwiązania ERP w ramach modułu finansowo-księgowego oraz obsługi budżetu zadaniowego dla przedstawicieli Departamentów MF (Biuro Administracyjne, Budżetu Państwa, Finansów Resortu, Informatyki, Rachunkowości, Reformy Finansów Publicznych).
 
Ministerstwo Finansów dziękuje wszystkim respondentom za wzięcie udziału w przedmiotowej ankiecie.
 
Wyniki ankiety pozwolą na przygotowanie materiałów niezbędnych do określenia wstępnych założeń biznesowych dla obsługi budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz dla docelowego rozwiązania informatycznego, które obejmuje zarówno system centralny jak również dostosowanie systemów finansowo-księgowych wykorzystywanych przez jednostki sektora publicznego. Przygotowane dokumenty pozwolą na podjęcie decyzji o kształcie i zakresie zbieranych danych przez budowany system do obsługi budżetu państwa w układzie zadaniowym.
 
Produkty odebrane przez Ministerstwo Finansów w ramach realizacji powyżej wymienionej umowy:
-      Raport z przeprowadzonej analizy systemów FK w jednostkach sektora finansów publicznych,
-      Omówienie wyników prac z przeprowadzonej analizy systemów FK w jednostkach sektora finansów publicznych,
-      Prezentacja przykładowego rozwiązania FK obejmującego budżetowanie w administracji publicznej.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 17.09.2012 12:53 Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2012 12:53
Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Krzysztof Piekart
Rejestr zmian
«Powrót