«Powrót

Aplikacja BUZA 2011

Aplikacja BUZA 2011

Aplikacja BUZA 2011

 

Aplikacja BUZA moduł Planowanie zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

Instrukcja do aplikacji BUZA Planowanie:

 


Informacje o  zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji BUZA Planowanie:

 • 20.04 - Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk formularzy planistycznych BZ po wypełnieniu formularza PR-Z.
 • 14.04 - Umożliwiono wybór 3 zadań priorytetowych dla dysponentów kilku części budżetowych.
 • 13.04 - Poprawiono błąd w imporcie danych dotyczący jednostki realizującej oraz szczegółów działania.
 • 12.04 - Zaktualizowano sumowanie kwoty wydatków w BZ-1 na rok 2011 (usunięto rezerwę celową).
 • 11.04 - Usunieto numerację pojawiająca się na wydrukach formularzy w polu nazw działań.

 


 

Aplikacja BUZA moduł Wykonanie, w której należy sporządzić sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok w układzie zadaniowym.

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

Instrukcja do aplikacji BUZA Wykonanie:

 


 

Informacje o  zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji BUZA Wykonanie:

 • 10.03 - Usunięto problem w podsumowaniu kwot zadania jeśli suma kwot z podzadań była większa niż 999 999 999 tys. PLN. Usunięto błąd związany z wydrukiem celów lub mierników wpisanych jako np. 3/4, które to drukowane były jak daty, np. 3 kwietnia 2011.

 


 

Aplikacja BUZA moduł Planowanie zaktualizowana o:

 • formularze WPFP-1, WPFP-2 oraz WPFP-3 Wieloletniego Planu Finansowego Państwa do okresu planistycznego 2011-2014,  
 • formularze PR-Z, BZ-1, BZ- 2, BZ-3 do okresu planistycznego 2011-2014.

 

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

Instrukcja do aplikacji BUZA

 


 

 Informacje o  zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji BUZA:

 • 16.02.2011r. Usunięto błąd powodujący brak możliwości wydruku formularzy WPFP bezpośrednio z aplikacji w oprogramowaniu Microsoft Office Excel 2007. 
 • 15.02.2011r. Poprawiono błędny opis pola wydatków w raporcie Podsumowanie wydatków dla formularzy BZ pojawiajacy się podczas eksportu danych do pliku Excela. 
 • 9.02.2011r. Usunieto błąd uniemożliwiający przenoszenie danych z aplikacji w wersji 5.0 do 5.01.
 • 8.02.2011r. Zaktualizowanie aplikacji wynika z dodania części budżetowej 67 dla dysponenta głownego MNiSW. W celu ułatwienia wypełniania formularzy WPFP wyłączono sprawdzanie kwot WPFP-3 (nie muszą już sumować się do wydatków WPFP-1).
«Powrót