«Powrót

Aplikacja Trezor BUZA 2013

Aplikacja Trezor BUZA 2013

Aplikacja Trezor BUZA 2013

Data aktualizacji: 29.01.2014 r.

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych RB-BZ1.

pobierz aplikację Trezor BUZA Wykonanie wer. 3.22

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych RB-BZ2.

pobierz aplikację Trezor BUZA Wykonanie Planów Finansowych wer. 2.01

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Wykonanie Planów Finansowych:

- pobierz instrukcję

Zwracamy uwagę, iż powyższe pliki aplikacji BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

 

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 • 29.01.2014 - Usunięto błąd wynikający z wprowadzenia przez dysponenta wartości miernika interpretowanej jako formuła MS Excel.
 • 23.01.2014 - Zaktualizowano listę dysponentów części budżetowych.
 • 22.07 - Usunięto błąd obcięcia nazwy działania na wydruku występujący, jeżeli nazwa była dłuższa niż 255 znaków.
 • 12.07 - Usunięto błąd pojawiający się w trakcie importu kilku plików oraz poprawiono numerację działania 15.6.2.6. 
 • 1.07 - Usunięto błąd pojawiający się w trakcie edycji Zadania 11.2.
 • 26.06 - Wyłączeno walidację celów i mierników dla funkcji 22 oraz uzupełniono brakujacą literę "W" w nazwach działań klasyfikacji zadaniowej.
 • 24.06 - Zaktualizowano katalog na poziomie działań w ramach funkcji budżetu zadaniowego.

 

 

Data aktualizacji: 13.08.2012r.

Aplikacja BUZA moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013:

pobierz aplikację BUZA Planowanie wer. 8.06

pobierz aplikację BUZA Plany Finansowe wer. 1.02

Zwracamy uwagę, iż powyższe pliki Aplikacji BUZA są skompresowane. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z ust. 76 pkt 10 Załącznika nr 66 do w/w rozporządzenia, aplikacja BUZA umożliwia dodawanie działań po ich uzgodnieniu z Ministrem Finansów w trybie pisemnym. W przypadku uzgodnienia działania – Ministerstwo Finansów udostępnia dysponentowi hasło umożliwiające jego dodanie w aplikacji.

 


 

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji BUZA:

 • 13.08 - Poprawiono błąd uniemożliwiający import danych dotyczących mierników. Jednocześnie Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że aplikacja umożliwia przenoszenie danych (import) danych z wersji starszej do nowszej, przy czym dysponenci posługujący się aplikacją BUZA w wersji 8.04., o ile nie dokonywali importu danych z aplikacji cząstkowych w tej wersji i nie stwierdzili w tym zakresie błędów, mogą nadal posługiwać się tą wersją aplikacji.Poprawiono błąd w zakresie importu danych dotyczących działów w formularzu BZ-Z
 • 10.08 - Poprawiono błąd dotyczący wydruku formularza BZ-Z w zakresie prezentacji wydatków na działania, które nie będą realizowane w 2013 r., ale wykazywane jest ich przewidywane wykonanie w 2012 r. na formularzu BZ-1.
 • 7.08 - W formularzu BZ-Z poprawiono błąd dotyczący sumowania kwot na poziomie funkcji i wiersza "Ogółem".
 • 2.08 - Poprawiono błędy dotyczące:
  Formularza BZ-Z (w zakresie importu danych z formularza BZ-1 oraz wiersza „Ogółem")
  Formularza BZ-K (w zakresie dotyczącym jednostek realizujących)
  Walidacji danych dotyczących celów i mierników na poziomie podzadań i działań, a w funkcji 22 zadań, podzadań i działań.

 

 

 

Data aktualizacji: 20.02.2013 r.

Aplikacja BUZA moduł Planowanie WPFP zaktualizowana do Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016.

pobierz aplikację BUZA Planowanie WPFP wer. 8.02

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Instrukcja do aplikacji BUZA Planowanie:

- pobierz instrukcję BUZA Planowanie WPFP

 

Informacja dla dysponentów nt. wydatków rozwojowych:

- pobierz informację

____________________________________________________________________________________________________

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższej wersji aplikacji BUZA:

 • 20.02 - Poprawiono nazwę celu w zadaniu 3.1.
 • 18.02 - Poprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie aplikacji odnoszący się do nieokreślenia celów i mierników na poziomie podzadań i działań w Funkcji 22.
 • 31.01 - Aplikacja została uzupełniona o limity wydatków dla części budżetowych na 2013 r.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.12.2012 Data publikacji: 17.12.2012 11:57 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2014 16:12
Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Krzysztof Piekart
Rejestr zmian
«Powrót