«Powrót

Aplikacja Trezor BUZA 2014

Aplikacja Trezor BUZA 2014

Aplikacja Trezor BUZA 2014

Data aktualizacji: 15.07.2014 r.

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych RB-BZ1.

pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Wykonanie wer. 3.45

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych RB-BZ2.

pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Wykonanie Planów Finansowych wer. 2.42

Zwracamy uwagę, iż powyższe pliki aplikacji BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 1. 15.07.2014 - Usunięto powielające się działanie 22.1.1.1.W.
 2. 9.07.2014 - Zaktualizowano nazwę zadania 1.9 oraz umożliwiono edycję nazw jednostek.
 3. 29.01.2015 - dodano działanie 17.4.2.2.
 4. 30.06.2014 - Dodano działania 2.1.1.6 oraz 13.4.1.6.W. 
 5. 26.06.2014 - Zaktualizowano tytuł kolumny nr 26 w formularzu RB-BZ1.

 

Data aktualizacji: 20.02.2014 r.

Aplikacja Trezor BUZA WPFP zaktualizowana do Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA WPFP wer. 9.40

 

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji Trezor BUZA jest skompresowany. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższej wersji aplikacji Trezor BUZA:

 1. 20.02 - poprawiono sposób importu danych.
 2. 19.02 - zmiana sposobu zapisu danych WPFP-ZW umożliwiająca zapis więcej niż 10 zadań, poprawiono sposób agregacji więcej niż 10 plików.
 3. 18.02 - usunięto błąd występujący podczas eksportu i wydruku formularza. 
 4. 14.02 - poprawiono formatowanie wydruku w zakresie wartości mierników.
  - poprawiono lata przy miernikach na poziomie funkcji.
  - poprawiono funkcjonalność przypisywania mierników do celów określanych na poziomie funkcji.
  - dodano działanie 2.1.1.6. 
 5. 11.02 - poprawiono edycję rozdziałów w formularzu WPFP 2014-2017.
 6. 04.02 - usunięto błąd pojawiający sie przy wybraniu podzadania 11.2.1 oraz uzupełniono klasyfikację o brakujące podzadania 21.6.5 i 21.7.6.
 7. 30.01 - uzupełniono brakującą literę "W" w nazwach działań klasyfikacji zadaniowej.
 8. 30.01 - poprawiono funkcjonalność rozdziałów w formularzu WPFP2014-2017 dla części budżetowych o których mowa w pkt 81 ust. 2 „noty budżetowej",
  - poprawiono walidację kwot ujemnych na formularzu WPFP-ZW,
  - poprawiono liczba mierników dla funkcji,
  - poprawiono nazwy mierników na poziomie zadań, zgodnie z dokumentem pn. „Planowanie w układzie zadaniowym na 2014 rok",

 

 

 

Data aktualizacji: 13.08.2013 r.

Aplikacja Trezor BUZA moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z ust. 76 pkt 10 Załącznika nr 68 do w/w rozporządzenia, aplikacja Trezor BUZA umożliwia dodawanie działań po ich uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów w trybie pisemnym. W przypadku uzgodnienia działania – Ministerstwo Finansów udostępnia dysponentowi hasło umożliwiające jego dodanie w aplikacji.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Planowanie wer. 9.22

pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Plany Finansowe wer. 1.08

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 1. 13.08 - Poprawiony import działów i rozdziałów w formularzu BZ-Z (BUZA Planowanie); dodano sumowanie kolumny „pozostałe środki" (BUZA Plany Finansowe)
 2. 9.08 - Dodano brakujące podzadanie 21.7.6. wraz z działaniami
 3. 8.08 - Wyłączono walidację celów i mierników dla funkcji 22 i poprawiono rok wartości bazowej widoczny na wydruku formularza
 4. 7.08 - Zmieniono miernik 17.5.W
 5. 7.08 - Wyłączono ograniczenia edycji dla rozdziałów i dodano działanie 10.2.1.7
 6. 6.08 - Dodano brakujące działania w podzadaniach 22.3.1. i 22.3.2.
 7. 2.08 - Zaktualizowano błędnie wprowadzone do aplikacji mierniki określone przez Wojewodów. 
 8. 31.07 - Uzupełniono brakujace w słowniku działanie 21.7.3.12.
 9.  24.07 - Poprawiono błędną numerację załączników niezgodną z notą budżetową na wydrukach formularzy.  
 10. 5.07 - Poprawiono błędne formatowanie BZ-1 i sumowanie wartości finansowych.
 11. 1.07 - Uzupełniono brakujacą literę "W" w nazwach działań klasyfikacji zadaniowej.
 12. 26.06 - Poprawiono format wydruku formularza BZ-K w taki sposób, aby wszystkie nagłówki kolumn raportu mieściły się na jednej stronie.

Pliki do pobrania

«Powrót