«Powrót

Aplikacja Trezor BUZA 2015

Aplikacja Trezor BUZA 2015

Aplikacja Trezor BUZA 2015

 

Data aktualizacji: 27.07.2015 r.

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ1.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Wykonanie wer. 5.04 (wersja testowa)

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ2.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Wykonanie Planów Finansowych wer. 5.04 (wersja testowa)

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 1. zmieniono rok w nagłówku formularza oraz usunięto błąd "1004" uniemożliwiający wypełnianie danych.
 2. poprawiono proces importu danych z aplikacji do aplikacji.
 3. poprawiono wydruk formularza Rb-BZ2.
 4. zmieniono nazwę działania 13.1.1.8.W.
 5. poprawiono proces importu danych z aplikacji do aplikacji.
 6. poprawiono datę w nagłówku formularza.

 

 

Data aktualizacji: 18.02.2015 r.

Aplikacja Trezor BUZA moduł WPFP zaktualizowana do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

- pobierz aplikacjęw formacie xls Trezor BUZA WPFP wer. 9.50 (wersja testowa)

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 1.  Zmieniono nazwę działania 13.1.1.8. oraz rok w nagłówku formularza WPFP-ZW.
 2. Dodano działanie 3.1.9.6 W Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach Programu „Radosna szkoła" poprawiono proces importu danych z BZ-1.
 3. Poprawiono wyświetlanie drugiego celu dla zadania 11.1.
 4. Zmieniono miernik dla zadania 18.6.
 5. Zmieniono miernik dla zadania 11.4. dla dysponenta cz.72

 

Data aktualizacji: 23.07.2014 r.

Aplikacja Trezor BUZA moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Planowanie wer. 9.32

pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Plany Finansowe wer. 1.11

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 1. Zmieniono numery załączników na formularzach planistycznych
 2. Uzupełniono nazwy działań w podzadaniu 3.1.2. oraz zaktualizowano nazwę miernika dla zadania 2.3.
 3. Zaktualizowano słownik jednostek w module Plany Finansowe.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.07.2014 Data publikacji: 22.07.2014 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2016 14:46
Autor: Krzysztof Piekart Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
«Powrót