«Powrót

Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2017

Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2017

Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2017

Flaga Unii Europejskiej Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2017 tym napis

17 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje pomiędzy Radą UE (w formacie Rady ECOFIN) a Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na rok 2017. Polskę reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.

Uzgodniono, że zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą ponad 157,9 mld EUR przy płatnościach na poziomie 134,5 mld EUR. Zaplanowana wysokość płatności zapewni finansowanie m.in. polityki spójności (37,2 mld EUR) oraz Wspólnej Polityki Rolnej (54,9 mld EUR), działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, w sposób umożliwiający ich efektywną realizację. Polskim sukcesem w negocjacjach było doprowadzenie do niezmniejszenia płatności w Funduszu Spójności, pomimo wyjściowych propozycji części uczestników negocjacji, by w tym obszarze szukać oszczędności. Budżet ten będzie także wspierać ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. Jednocześnie wzmocni działania realizowane przez UE poza jej granicami w celu eliminowania przyczyn migracji w krajach pochodzenia i tranzytu przy jednoczesnym silniejszym wsparciu działań wobec państw Partnerstwa Wschodniego. Gwarantuje zachowanie właściwej równowagi pomiędzy realizacją bieżących programów, a zapewnieniem środków na nowe wyzwania, wykorzystując do tego m.in. dostępne instrumenty elastyczności.

Polska składka do budżetu UE w 2017 r. wyniesie ok. 18 mld PLN przy znacznie wyższych transferach z budżetu UE do Polski (wstępnie szacowanych na ponad 50 mld PLN), skoncentrowanych w obszarach związanych z polityką spójności i Wspólną Polityką Rolną.
 

«Powrót