«Powrót

Minister Szczurek wyróżnił zasłużonych dla polskich finansów

Minister Szczurek wyróżnił zasłużonych dla polskich finansów

Minister Szczurek wyróżnił zasłużonych dla polskich finansów

Wiceministrowie finansów Hanna Majszczyk i Jacek Kapica oraz Ewa Adamiak i Jadwiga Bieńkowska zostali wyróżnieni przez ministra finansów Mateusza Szczurka odznakami „Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP" oraz „Za Zasługi dla Skarbowości RP". Uroczystość odbyła się 21 października 2015 r. w Ministerstwie Finansów. W centralnej części  zdjęcia minister finansów Mateusz Szczurek wraz z wyróżnionymi osobami.
„Dzisiaj odznaczani zasłużyli się dla finansów publicznych i dla skarbowości nie dla poklasku. Czasem wręcz wbrew poklaskowi" – gratulował wyróżnionym minister Szczurek i dodał, że otrzymali odznaki „po to, aby te zasługi nie poszły w niepamięć".

Wiceministrowie Hanna Majszczyk i Jacek Kapica dziękując za wyróżnienia odznakami „Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP" zwracali uwagę, że pochwały należą się także ich wieloletnim współpracownikom. „Miałam bardzo dużo szczęścia, że w swoim życiu zawodowym natrafiałam na osoby, które wielokrotnie były dla mnie wzorem do naśladowania. To one dawały mi taką pasję do pracy i dzięki temu dziś znalazłam się w tym miejscu w którym jestem" – powiedziała Hanna Majszczyk.  „Z mojego punktu widzenia to wyróżnienie symbolizuje zainteresowanie Pana Ministra zmianami i rozwojem administracji resortu finansów" – zaznaczył Jacek Kapica zwracając się do Mateusza Szczurka.

Podsekretarz stanu Hanna Majszczyk odpowiada w Ministerstwie Finansów m.in. za przygotowanie budżetu państwa. Podsekretarz stanu Jacek Kapica nadzoruje proces unowocześniania i reorganizacji administracji podatkowej; jest równocześnie szefem Służby Celnej. Odznaki„Za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej" otrzymały Ewa Adamiak – dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, który odpowiada m.in. za podatek PIT i CIT oraz Jadwiga Bieńkowska – radca ministra w Departamencie Podatku od Towarów i Usług.  

***

Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej" oraz „Za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej" są przyznawane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, odpowiednio z 14 października 2003 r. oraz z 10 kwietnia 2012 r.

«Powrót