«Powrót

O rachunkowości na V Europejskim Kongresie MŚP

O rachunkowości na V Europejskim Kongresie MŚP

O rachunkowości na V Europejskim Kongresie MŚP

Dobre i przejrzyste prawo bilansowe dla sektora MŚP wpisane jest w zakres działań rządu. Zmierzają one do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości w Polsce – zapewniła wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska podczas panelu pt. „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność MŚP", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Panel był częścią V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach w dniach 12 – 14 października 2015 r. pod hasłem „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki".

Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska przemawia podczas panelu pt. „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność MŚP

„Ministerstwo Finansów, jako resort odpowiedzialny za wdrożenie uproszczonych wymagań w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych przez mikro i małe jednostki, poczynił już znaczące kroki na gruncie tworzenia przyjaznego klimatu dla tych przedsiębiorców. Dowodem tego są dwie ostatnie nowelizacje ustawy o rachunkowości" – powiedziała minister Podedworna-Tarnowska.

Kongres to największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie, które stało się już istotnym punktem europejskich wydarzeń gospodarczych. Uczestnicy podkreślali ważną funkcję, jaką pełni system informacyjny rachunkowości we współczesnym otoczeniu MŚP. Przykładem potrzeby profesjonalnego stosowania zasad rachunkowości przez tę grupę przedsiębiorców jest korzystanie ze środków unijnych.

«Powrót