Uhonorowano zasłużonych dla polskich finansów

Uhonorowano zasłużonych dla polskich finansów

Uhonorowano zasłużonych dla polskich finansów

Osoby uhonorowane odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Wicepremier Jacek Rostowski w trakcie uroczystości wręczenia odznak „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej

18 marca 2013 r. w Ministerstwie Finansów wręczono odznaki honorowe „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej" osobom zaangażowanym w spłatę polskiego długu wobec Klubu Londyńskiego.

Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski odznaczył Andrzeja Stanisława Bratkowskiego, Władysława Gołębiewskiego, Jerzego Tadeusza Hylewskiego, Krzysztofa Mariana Kalickiego, Włodzimierza Tomasza Kasprzaka, Włodzimierza Artura Kicińskiego, Krzysztofa Krowackiego, Artura Nieradko oraz Antoniego Edwarda Salę za udział w procesie spłaty zadłużenia Polski pochodzącego z lat 70-tych i 80-tych ub. wieku, poprzedzonym restrukturyzacją tych zobowiązań.

Działania te doprowadziły do spłaty długu wobec państw, tzw. Klubu Paryskiego oraz do zawarcia porozumienia z prywatnymi wierzycielami skupionymi w Klubie Londyńskim, czego efektem był przedterminowy wykup obligacji Brady'ego w 2012 r. – Z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że 27 października 2012 r. wypełniliśmy ostatnie zobowiązania wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Londyńskim. Dokonaliśmy tego 12 lat przed upływem terminu – powiedział Jacek Rostowski, podkreślając, że restrukturyzacja polskiego zadłużenia w latach 1990-1994 była możliwa dzięki ludziom, którzy swoją determinacją, autorytetem i umiejętnościami potrafili wyprowadzić kraj z pułapki zadłużenia. – Zawarte porozumienie pozwoliło na powrót Polski na międzynarodowe rynki finansowe i odbudowę wiarygodności – dodał wicepremier.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka zaznaczył, że wcześniejsza spłata zobowiązań wskazuje, jak dobrze rozwijała się polska gospodarka dzięki konsolidacji i stałemu kierunkowi reform przyjętym w latach 90-tych. Dodał, że nasze doświadczenia z restrukturyzacją dzisiaj mogą stanowić zachętę dla innych krajów. Prezes Marek Belka wręczył odznaczonym osobom limitowane zestawy polskich srebrnych monet kolekcjonerskich wyemitowanych w 2011 r.

Krzysztof Krowacki, w czasie negocjacji zadłużeniowych pełnomocnik rządu do spraw zadłużenia zagranicznego wobec zachodnich banków komercyjnych, w imieniu odznaczonych podziękował za współpracę ministrom finansów pełniącym tę funkcję w początkach lat 90-tych, w tym szczególnie Jerzemu Osiatyńskiemu za wsparcie, jakiego udzielał polskim negocjatorom w ciężkich bojach z delegacją bankową Klubu Londyńskiego. – Dzieliły nas poglądy, ale jednoczyło poczucie zadania, jakie mieliśmy do spełnienia – przypomniał atmosferę panującą podczas trudnych negocjacji z wierzycielami.

***

Polska, zawieszając w latach 80-tych obsługę zadłużenia, de facto przyznała się do niewypłacalności i straciła zaufanie rynków finansowych. W tej sytuacji restrukturyzacja i redukcja zadłużenia stała się jednym z głównych priorytetów wczesnego okresu transformacji. Równie ważne było uzyskanie takich warunków, aby spłaty długu nie dławiły polskiej gospodarki, a jednocześnie zostały zaakceptowane przez wierzycieli. To właśnie osiągnięto w latach 1990-1994 – zawarto porozumienie pozwalające na powrót Polski na międzynarodowe rynki finansowe i odbudowę wiarygodności. Ostatecznie po redukcji zobowiązań wraz z odsetkami wobec Klubu Londyńskiego do poziomu 8 mld USD i konwersję na dług rynkowy, tzw. obligacje Brady'ego, ustalony został nowy harmonogram spłat. Spłatę zadłużenia zakończono 27.10.2012 r.