Program badań statystycznych statystyki publicznej

  Program badań statystycznych statystyki publicznej

  Program badań statystycznych statystyki publicznej

  Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

  1. temat,
  2. organ lub podmiot prowadzący,
  3. cykliczność,
  4. cel,
  5. szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,
  6. źródła danych,
  7. podmioty przekazujące dane,
  8. informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:
  1. zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1 Ustawy o statystyce publicznej,
  2. poziom agregacji,
  3. obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,
  4. postać i formę,
  5. częstotliwość, termin i miejsce przekazania,
  6. metody obserwacji,

  o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy o statystyce publicznej, 9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia. Przejdź do Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (link otwiera nowe okno w innym serwise) dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Prowadzący badanie statystyczne ustala szczegółowy format przekazywanych danych na podstawie informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 8, określonych w Programie badań statystycznych statystyki publicznej. Przejdź do formatów przekazywanych danych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.02.2018 Data publikacji: 22.02.2018 12:20 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2018 16:48
  Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Paulina Gronek Osoba modyfikująca: Paulina Gronek
  Rejestr zmian