«Powrót

Informacja o możliwości współpracy z Komisją Nadzoru Audytowego.

Informacja o możliwości współpracy z Komisją Nadzoru Audytowego.

Informacja o możliwości współpracy z Komisją Nadzoru Audytowego.

Ministerstwo Finansów poszukuje ekspertów do realizacji zadań w charakterze kontrolera przy przeprowadzaniu kontroli Komisji Nadzoru Audytowego w firmach audytorskich, o których mowa w art. 106 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późń. zm.). Eksperci realizują zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej (wyłącznie osoby fizyczne).

Kryteria jakie powinien spełniać ekspert wykonujący zadania na rzecz KNA:

  • posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz właściwe doświadczenie w zakresie badań ustawowych i sprawozdawczości finansowej (posiada uprawnienia biegłego rewidenta) w połączeniu ze szczegółowym szkoleniem w zakresie kontroli zapewnienia jakości;

  • nie może pełnić funkcji kontrolera w ramach kontroli przeprowadzanej u danego biegłego rewidenta lub danej firmy audytorskiej przed upływem przynajmniej trzech lat od momentu, gdy przestał być partnerem lub pracownikiem danego biegłego rewidenta lub danej firmy audytorskiej lub przestał być w inny sposób powiązany z danym biegłym rewidentem lub daną firmą audytorską;

  • składa oświadczenie o braku konfliktu interesów między nim a biegłym rewidentem i firmą audytorską, które mają zostać poddane kontroli;

  • korzysta z pełni praw publicznych;

  • ma nieposzlakowaną opinię;

  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  • eksperci nie mogą zarządzać organami i stowarzyszeniami zawodowymi biegłych rewidentów oraz nie mogą być przez nie zatrudniani (bez względu na rodzaj umowy), ale mogą być ich członkami.

Ekspert może być praktykującym biegłym rewidentem lub osobą zatrudnioną przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską.

Osoby zainteresowane współpracą z KNA prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres biuro.kna@mf.gov.pl.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Niniejsza informacja ma charakter wstępnego rozeznania zainteresowania nawiązaniem współpracy z Ministerstwem Finansów przy kontrolach KNA.

 

FORMULARZ (plik doc 22 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 23.11.2018 16:24 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 16:35
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót