«Powrót

Konferencja KNA nt. sprawozdawczości finansowej firm

Konferencja KNA nt. sprawozdawczości finansowej firm

Konferencja KNA nt. sprawozdawczości finansowej firm

Występuje Piotr Nowak Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego
  • Znaczenie sprawozdawczości finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego to główny temat konferencji zorganizowanej przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA).
  • W spotkaniu, które odbyło się 11 października 2018 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, uczestniczył wiceminister finansów Piotr Nowak.

Hasło konferencji „Sprawozdawczość finansowa firm – wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego" zostało zainspirowane ostatnimi zmianami prawa w zakresie roli organów nadzoru publicznego, komitetów nadzoru i firm audytorskich. Od 2017 r. ma zastosowanie ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z nią KNA objęła nadzorem firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP).

„Komisja Nadzoru Audytowego w różnorodny sposób promuje rewizję finansową jako podstawę zapewnienia wiarygodności informacji o sprawozdaniach finansowych. Nadzór publiczny powinien być postrzegany przez odbiorców sprawozdawczości finansowej, firmy audytorskie, komitety audytu jako strona, która ma taki sam cel: wzrost wiarygodności informacji finansowej" – powiedział wiceminister finansów, przewodniczący KNA Piotr Nowak. Zwrócił też uwagę, że KNA i Ministerstwo Finansów zwracają bardzo dużą uwagę na jakość pracy biegłych rewidentów i firm audytorskich.

„Dlatego też działania legislacyjne i operacyjne zmierzać będą do zapewnienia większej wiarygodności w tym zakresie. Chcemy, aby nastąpił wzrost wiarygodności sprawozdawczości finansowej, który przyczyni się do bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce" – dodał wiceminister Nowak.

Dyskusje panelowe z udziałem ekspertów

W czasie konferencji odbyły się dyskusje panelowe z udziałem członków komitetów audytu i przedstawicieli firm audytorskich oraz członków KNA.

DYskusja panelowa uczestników konferensji

Rozmawiano m.in. o sprawozdawczości finansowej i jej znaczeniu dla obrotu gospodarczego. Uczestnicy podkreślili znaczenie komitetu audytu dla jakości sprawozdań finansowych oraz na potrzebę rozumienia jego roli zarówno przez zarząd i radę nadzorczą spółki, jak i przez innych interesariuszy. Zgodzono się, że czynnik ludzki jest kluczem do uzyskania wysokiej jakości sprawozdań finansowych. Odnosi się to zarówno do osób sporządzających sprawozdanie finansowe jak i osób poddających je weryfikacji. Panel poprowadziła zastępca przewodniczącego KNA, dyrektor w Urzędzie KNF Ilona Pieczyńska-Czerny a udział w dyskusji wzięli: członek KNA, wiceprezes GPW Jacek Fotek, członek KNA,  wiceprezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Jacek Gdański, przedstawiciel firmy audytorskiej Krzysztof Szułdrzyński oraz członkowie komitetów audytu Piotr Rybicki i Piotr Stępniak.

Dyskusja panelowa uczestników konferencji

Kolejny panel dotyczył jakości badań sprawozdań finansowych i znaczenia wiarygodnej informacji dla obrotu gospodarczego. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na rolę kompetencji osób przeprowadzających badania sprawozdań finansowych w zapewnieniu wiarygodności informacji. Jednocześnie zgodzili się, że nadzór publiczny nad firmami audytorskimi mobilizuje do utrzymywania wysokich standardów pracy przez firmy audytorskie i biegłych rewidentów oraz pomaga w budowie zaufania zarówno wobec pracy biegłych, jak i ostatecznej informacji finansowej przekazywanej interesariuszom. Podkreślono, że KNA koncentruje się na jakości badań sprawozdań finansowych JZP, przeprowadzanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie. Wskazano też na uchybienia formalne po stronie firm audytorskich. Dyskusję poprowadził członek KNA Piotr Kamiński, a udział w niej wzięli członek KNA, dyrektor w MF Joanna Dadacz, członek KNA, dyrektor w Urzędzie KNF Paweł Rudolf oraz przedstawiciele firm audytorskich Ewa Jakubczyk-Cały i Jacek Hryniuk.
Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę dialogu i współpracy pomiędzy firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami i organami nadzoru publicznego. Ułatwi to wdrożenie obowiązków wynikających z przepisów i przyczyni się do podnoszenia jakości informacji zawartej w sprawozdaniach finansowych.
 
Materiały do pobrania:

Materiał video dostępny jest w serwisie youtube:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.10.2018 Data publikacji: 15.10.2018 11:51 Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2018 13:14
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót