«Powrót

Konferencja organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Konferencja organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Konferencja organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

16 stycznia 2015 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Skuteczny komitet audytu: wzmacnianie kontroli, zarządzanie ryzykiem i poprawa sprawozdawczości finansowej", organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Bankiem Światowym.

Wystąpienie jednego z prelegentów na konferencji.

Celem konferencji było wsparcie członków komitetów audytu w realizacji ich funkcji w sposób bardziej skuteczny oraz poprawa komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami.

Program konferencji stanowił rozwinięcie wydarzenia zorganizowanego przez Komisję Nadzoru Audytowego i Bank Światowy w dniu 10 stycznia 2013 r. pod nazwą „Komitet Audytu: Kluczowe ogniwo w sprawozdawczości finansowej i procesie rewizji finansowej". Ówczesny program oferował spojrzenie z różnych perspektyw oraz wgląd w role i zakres odpowiedzialności komitetu audytu. Niniejszy program będzie koncentrował się bardziej na praktycznych aspektach pracy komitetu audytu, oferując informacje oraz narzędzia wspierające je w lepszej realizacji zadań oraz skuteczniejszym przyczynianiu się do wzrostu spółek giełdowych.

Adresatami konferencji byli przede wszystkim członkowie komitetów audytu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi oraz inni przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej, którzy współpracują z komitetami audytu, inwestorzy, biegli rewidenci, prawnicy oraz przedstawiciele innych zawodów pełniący funkcje doradcze dla komitetów audytu.

 

Więcej informacji w Programie konferencji (plik pdf 799 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.07.2015 Data publikacji: 16.07.2015 10:47 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2015 12:38
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót