«Powrót

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów wybiera nowe władze i pracuje nad programem działania w okresie zmian związanych z reformą audytu

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów wybiera nowe władze i pracuje nad programem działania w okresie zmian związanych z reformą audytu

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów wybiera nowe władze i pracuje nad programem działania w okresie zmian związanych z reformą audytu

24 czerwca 2015 r. Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), wiceminister finansów pani Dorota Podedworna-Tarnowska, wystąpiła w trakcie otwarcia VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbywał się w Jachrance w dniach 24-26 czerwca 2015 r.

Wystąpienie Pani Minister.

Wystąpenie minister Doroty Podedwornej-Tarnowskiej w trakcie otwarcia VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w Jachrance

W swoim wystąpieniu Przewodnicząca KNA podsumowała dotychczasową współpracę KNA z organami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w ramach systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, wskazując w szczególności na potrzebę dalszego usprawnienia działań samorządu, zwłaszcza w obszarach kontroli firm audytorskich i postępowań dyscyplinarnych.

Wiceminister finansów zwróciła również uwagę, jak ważne jest zapewnienie spójności działań wszystkich organów Izby oraz wspólna z KNA troska o jakość rewizji finansowej, która jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przypomniała również oczekiwania KNA wobec organów Izby związane z przyjęciem w Polsce Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Ponadto wskazała na istotną rolę samorządu w procesie legislacyjnym, szczególnie obecnie w trakcie implementacji przepisów wynikających z europejskiej reformy audytu (zmienionej dyrektywy 2006/43/WE i nowego rozporządzenia 567/2014), która wprowadzi od czerwca 2016 r. nowe rozwiązania dla wszystkich biegłych rewidentów i firm audytorskich, a także na nowo wyznaczy ramy nadzoru publicznego poprzez zwiększenie jego niezależności od środowiska biegłych rewidentów.

W trakcie zjazdu przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów wybierają na kolejną 4-letnią kadencję nowe władze, które będą kształtować przyszłość profesji w okresie zmian związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych w zakresie audytu, a także uchwalają kluczowe dokumenty dla dalszego funkcjonowania samorządu, w tym program działania na lata 2015-2019.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 06.07.2015 14:37 Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2015 10:51
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót