«Powrót

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA) wykaz jednostek zainteresowania publicznego (JZP) został sporządzony na podstawie danych z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Wykaz ma charakter pomocniczy. Jego publikacja nie zwalnia firmy audytorskiej z obowiązku prawidłowej identyfikacji czy jednostka, której świadczona jest usługa spełnia definicję JZP. Umieszczenie danej jednostki w wykazie JZP nie oznacza, że spełniała/ spełnia ona definicję JZP dla okresów wcześniejszych lub późniejszych.
Identyfikując JZP należy posłużyć się definicją JZP zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.). Prawidłowa identyfikacja JZP rzutuje w szczególności na zakres informacji przekazywanych przez firmą audytorską do KNA i/lub Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) oraz na rozliczanie opłaty z tytułu nadzoru, a w konsekwencji na poddanie firmy audytorskiej nadzorowi KNA i/lub PIBR. Brak prawidłowej identyfikacji JZP przez firmę audytorską może wiązać się z konsekwencjami prawnymi określonymi w ustawie.

 

Poniżej wykaz JZP wg stanu na 30.11.2018 r. (spełnienie kryteriów JZP zostało określone na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017)

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego (plik xlsx 123 KB)

 

Poniżej wykaz JZP wg stanu na 15.12.2017 r. (spełnienie kryteriów JZP zostało określone na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2015-2016)

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego (plik xlsx 123 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.01.2018 Data publikacji: 03.01.2018 09:04 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2019 14:50
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Aneta Gołdyń Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót