«Powrót

IFIAR

IFIAR

IFIAR

Członkostwo w IFIAR

We wrześniu 2011 r. Komisja Nadzoru Audytowego została przyjęta do grona członków Międzynarodowego Forum Niezależnych Regulatorów Audytu - IFIAR (ang. International Forum of Independent Audit Regulators).

IFIAR jest forum współpracy o zasięgu globalnym. Członkami IFIAR są organy nadzoru publicznego nad rewizją finansową z kilkudziesięciu państw, w tym z ponad dwudziestu organów działających w Europie. Organizacja ma przede wszystkim na celu wymianę wiedzy w zakresie spraw związanych z działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz wymianę doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów działalności organów nadzoru publicznego, w tym w zakresie kontroli firm audytorskich. Stanowiska zajmowane przez organizację nie mają charakteru prawnie wiążącego dla jej członków.

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Audytowego uczestniczą w posiedzeniach plenarnych forum, warsztatach dotyczących kontroli i dochodzeń oraz w innych formach współpracy.

Więcej o forum: FORUM IFIAR (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.10.2013 Data publikacji: 16.10.2013 11:40 Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2018 15:25
Autor: Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
«Powrót