«Powrót

Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi

Współpraca z państwami trzecimi

• Równoważność systemów nadzoru publicznego w niektórych państwach trzecich i terytoriach trzecich

W dniu 19 stycznia 2011 r. Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję (plik pdf 757 KB) w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji obejmujących biegłych rewidentów i firmy audytorskie, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i firm audytorskich z niektórych państw trzecich w UE.

W dniu 13 czerwca 2013 r. KE podjęła decyzję  (plik pdf 744 KB) zmieniającą decyzję z dnia 19 stycznia 2011 r.

W dniu 14 lipca 2016 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 325 KB) w sprawie równoważności stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji obejmujących biegłych rewidentów i firmy audytorskie.

W dniu 25 lipca 2016 r. KE podjęła decyzję  (plik pdf 323 KB) zmieniającą decyzję z dnia 19 stycznia 2011 r.

Zgodnie z powyższymi decyzjami za równoważne z rozwiązaniami przyjętymi w UE zostały uznane systemy nadzoru, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji w następujących państwach trzecich i terytoriach trzecich: Abu Dabi, Australia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Mauritius, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Singapur, Stany Zjednoczone (czasowo do dnia 31 lipca 2022 r.), Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey i Wyspa Man.

Powyższe decyzje umożliwiają Komisji Nadzoru Audytowego ewentualne odstąpienie na zasadzie wzajemności od obowiązku rejestracji jednostek audytorskich pochodzących z danych państw trzecich i terytoriów trzecich. Warunkiem zastosowania wyłączenia jest zawarcie dwustronnego porozumienia z organem nadzoru z państwa trzeciego lub terytorium trzeciego w celu zapewnienia wzajemności stosowania wyłączenia. Do chwili obecnej nie zostało zawarte żadne tego typu porozumienie (więcej patrz zakładka Rejestracja).

Ponadto, powyższe decyzje KE wyznaczają okres przejściowy dla jednostek audytorskich pochodzących z grupy państw trzecich (Bermudy, Egipt, Kajmany, Rosja).

Zgodnie z ww. decyzjami Komisja Nadzoru Audytowego jest zobowiązana nie stosować wymogu dotyczącego rejestracji jednostek audytorskich pochodzących  z wyznaczonej grupy państw trzecich, które przeprowadzają badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od 2 lipca 2010 r. do 31 lipca 2018 r. spółek zarejestrowanych w państwie trzecim, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem zastosowania wyżej opisanego wyłączenia jest przedłożenie Komisji Nadzoru Audytowego przez jednostki audytorskie wymaganych ww. decyzją KE informacji (więcej patrz zakładka Rejestracja).


• Przekazywanie informacji i innych dokumentów organom nadzoru publicznego w państwie trzecim

Biegły rewident lub firma audytorska nie mogą bezpośrednio przekazywać informacji, akt badania lub innych dokumentów właściwemu organowi nadzoru publicznego z państwa trzeciego.

Komisja Nadzoru Audytowego może przekazywać organom państwa trzeciego informacje i dokumenty będące w posiadaniu biegłych rewidentów lub firm audytorskich pod warunkiem uznania adekwatności tych organów państwa trzeciego przez Komisję Europejską (KE) i zawarcia porozumień roboczych opartych o zasadę wzajemności. Do chwili obecnej nie zostało zawarte żadne tego typu porozumienie.

W dniu 5 lutego 2010 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 734 KB), w której uznała za adekwatne organy nadzoru publicznego w Kanadzie, Japonii i Szwajcarii.

W dniu 21 czerwca 2016 r. KE podjęła decyzję (plik pdf 347 KB), w której uznała za adekwatne organy nadzoru publicznego w Brazylii, Guernsey, Indonezji, Jersey, Korei Południowej, Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju, Malezji, Republice Południowej Afryki, Tajlandii, Tajwanie i na Wyspie Man.

W dniu 14 lipca 2016 r. KE podjęła decyzję (plik pdf  334 KB), w której przedłużyła uznanie za adekwatne organy nadzoru  publicznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki (do 31 lipca 2022 r.).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.10.2013 Data publikacji: 16.10.2013 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2017 09:39
Autor: Agnieszka Dylewska Osoba publikująca: Agnieszka Dylewska Osoba modyfikująca: Aneta Gołdyń
Rejestr zmian
«Powrót