Edukacja finansowa OECD

  Edukacja finansowa OECD

  Edukacja finansowa OECD

  Rządy krajów, które są członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) uznały znaczenie edukacji finansowej i uruchomiły kompleksowy projekt w tym obszarze. Działania zostały wzmocnione poprzez stworzenie międzynarodowej grupy ds. edukacji finansowej (ang. International Network on Financial Education, INFE). OECD stała się wiodącą organizacją międzynarodową w zakresie rozwoju instrumentów polityki globalnej edukacji finansowej, uznaną przez państwa G8, G20 i APEC.

  OECD INFE prowadzi działania na rzecz promocji i rozwoju edukacji finansowej, m. in. poprzez gromadzenie danych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk poszczególnych członków grupy oraz ułatwianie współpracy instytucji i organizacji z poszczególnych państw. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz INFE opracowuje wskazówki, wytyczne oraz zestawy praktycznych narzędzi edukacyjnych dla państw członkowskich. Wyniki prac grupy INFE mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w opracowywaniu i realizacji konkretnych programów edukacyjnych, wdrażaniu międzynarodowych zasad i wytycznych wypracowanych w ramach prowadzonych prac. OECD  INFE wspiera także monitorowanie poziomu edukacji finansowej w poszczególnych państwach członkowskich, m. in. poprzez opracowywanie wzorów kwestionariuszy realizowanych przez państwa członkowskie oraz wskazówek metodologicznych służących przeprowadzeniu wiarygodnych badań w tym zakresie.  

  Ministerstwo Finansów bierze udział w działaniach prowadzonych na forum międzynarodowym od początku utworzenia międzynarodowej grupy ds. edukacji finansowej (OECD INFE).

  Link do strony OECD z informacjami nt. edukacji finansowej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.09.2012 Data publikacji: 19.09.2012 12:03 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2019 13:27
  Autor: Agnieszka Kociszewska Osoba publikująca: Anna Zaborska Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
  Rejestr zmian