«Powrót

Projekt edukacyjny Gminek

Projekt edukacyjny Gminek

Projekt edukacyjny Gminek

Projekt edukacyjny Gminek 2 opracowany został na zlecenie i przy współpracy Ministerstwa  Finansów w ramach programu edukacyjnego dla szkół gimnazjalnych „Ekonomia na co dzień", realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości z Narodowym Bankiem Polskim.

Zadaniem projektu było pokazanie uczniom gimnazjów relacji między podatkami a wydatkami oraz uświadomienie im, jak złożony jest proces uchwalania budżetu i jego późniejsza realizacja. W roku szkolnym 2015/2016 gra Gminek 2 trafiła do 96 tys. uczniów z ponad tysiąca gimnazjów w całej Polsce.

Zdjęcie publikacji "Podatki - Wydatki"

Projekt polegał na opracowaniu pakietu dydaktycznego „Podatki-Wydatki"dla uczniów gimnazjów,który obejmował tematykę podatków oraz gospodarowania budżetem gminy. W ramach pakietu powstały dwa WebQuesty oraz gra edukacyjna Gminek 2.

WebQuesty to nowatorskie narzędzie, za pomocą którego uczeń uczy się wykorzystania  Internetu jako źródła informacji i samodzielnie zgłębia wybraną tematykę. Po zgromadzeniu informacji selekcjonuje je, układa z nich strukturę i prezentuje za pomocą elektronicznych narzędzi. W efekcie WebQuesty, jako metoda problemowa, aktywizują i motywują uczniów do wysiłku, stymulują pracę zespołową, rozwijają twórcze myślenie.

Z kolei w grze edukacyjnej Gminek 2 uczniowie mogli się przekonać, jak nieuczciwość osób, które nie płacą podatków, wpływa na funkcjonowanie całej społeczności oraz jak trudne jest tworzenie budżetu, gdy potrzeby i oczekiwania znacznie przekraczają przychody.

Gra dała uczniom wiedzę, pozwalającą:

  • uzasadnić konieczność płacenia podatków jako istotnego źródła wpływów do budżetu,
  • scharakteryzować wydatki oraz kategorie budżetowe w budżecie gminy,
  • wskazać źródła finansowania dóbr publicznych i uzasadnić konieczność finansowania działalności poszczególnych obszarów,
  • wymienić zadania gminy,
  • analizować potrzeby mieszkańców gminy,
  • rozumieć trudności związane z podziałem publicznych środków finansowych,
  • uzasadniać swoje decyzje finansowe.

***          ***

Przygotowanie i produkcja materiałów dydaktycznych trwały w okresie od 10 września do 31 października 2015 r.  Do końca grudnia 2015 r. 2.400 nauczycieli szkół gimnazjalnych przeszkolono w zakresie metodyki prowadzenia zaproponowanej lekcji o podatkach, którą przeprowadzili następnie podczas godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.01.2016 Data publikacji: 28.01.2016 14:36 Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2017 14:26
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót