«Powrót

Budżet zadaniowy w Programie Konwergencji – Aktualizacja 2008

Budżet zadaniowy w Programie Konwergencji – Aktualizacja 2008

Budżet zadaniowy w Programie Konwergencji – Aktualizacja 2008

W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Program Konwergencji - Aktualizacja 2008, który zawiera nowe zapisy dotyczące reformy finansów publicznych, odnoszące się m.in. do planowania wieloletniego wydatków i budżetu zadaniowego.

W ramach prezentacji działań zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania finansów publicznych, w rozdziale VII. Programu (Zagadnienia instytucjonalne finansów publicznych) umieszczono zapis, iż wprowadzenie nowej ustawy o finansach publicznych umożliwi pełną implementację budżetu zadaniowego, co ma przyczynić się do poprawy przejrzystości wydatków publicznych, a także ich efektywności i racjonalności.
 
Dzięki lepszej identyfikacji zadań państwa budżet zadaniowy pośrednio przyczyni się także do lepszej koordynacji realizacji celów i zwiększenia spójności prowadzonej polityki gospodarczej. Ponadto, poprzez nadanie priorytetów realizowanym celom rządu budżet zadaniowy usprawni planowanie wieloletnie wydatków państwa.

Pliki do pobrania

«Powrót