«Powrót

KONFERENCJA NAUKOWA „BUDŻETOWANIE ZADANIOWE W POLSCE – DYLEMATY PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA”

KONFERENCJA NAUKOWA „BUDŻETOWANIE ZADANIOWE W POLSCE – DYLEMATY PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA”

KONFERENCJA NAUKOWA „BUDŻETOWANIE ZADANIOWE W POLSCE – DYLEMATY PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA”

Dnia 9 grudnia 2008 r. odbyła się Konferencja naukowa „Budżetowanie zadaniowe w Polsce – dylematy projektowania i wdrażania" zorganizowana wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i Ministerstwo Finansów. Na wstępie, w ramach inauguracji Konferencji przemówili: Pan prof. dr hab. Janusz Ostaszewski – dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, a także Pan prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej SGH.

W pierwszej części Konferencji wystąpiły: Pani dr Marta Postuła, Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, która przedstawiła problematykę wdrażania budżetu zadaniowego w kontekście reformy finansów publicznych, a także Pani prof. dr hab. Teresa Lubińska, Kierownik Katedry Finansów US, która odniosła się do pierwszego etapu prac nad budżetem zadaniowym w latach 2006 – 2007.

W drugiej części Konferencji – moderowanej przez Pana Profesora dr hab. Piotra Albińskiego (Katedra Polityki Gospodarczej SGH), prezentacje przedstawili: Pani Beata Rudzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów (w zakresie szczegółowych, praktycznych aspektów procesu wdrażania  budżetu zadaniowego) oraz Pan dr Leszek Kąsek  - reprezentujący Bank Światowy (bariery związane w wdrażaniem budżetu zadaniowego – wnioski z doświadczeń międzynarodowych), a także prof. dr hab. Jan Komorowski z Katedry Finansów SGH (elementy racjonalności w metodzie budżetowania).

Ostatnia część Konferencji, moderowana przez Pana dr Marka Chrzanowskiego (Katedra Polityki Gospodarczej SGH) dotyczyła dyskusji na temat metod i mierników w budżetowaniu zadaniowym. Wstępem do dyskusji były prezentacje: Pana dr Marka Chrzanowskiego oraz Andrzeja Pogody  z Najwyższej Izby Kontroli (omówione zostało znaczenie mierników w budżetowaniu zadaniowym), a także reprezentanta polskiej Anteny EIPA - Pana dr Piotra Perczyńskiego (Bariery we wdrażaniu budżetu zadaniowego w Polsce - mierniki), a ponadto przedstawiciela PKPP Lewiatan - Pana Artura Bartoszewicza (Wdrażanie budżetu zadaniowego w JST). Po zakończeniu tych prezentacji odbyła się dyskusja, która stanowiła dla wszystkich jej uczestników okazję do wymiany opinii na temat reformy finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mierzenia skuteczności i efektywności polityk publicznych.

«Powrót