«Powrót

Aplikacja BUZA 2012

Aplikacja BUZA 2012

Aplikacja BUZA 2012

Aplikacja BUZA moduł Wykonanie oraz moduł Wykonanie Planów Finansowych zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, w której należy sporządzić sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok w układzie zadaniowym.

 - pobierz aplikację BUZA Wykonanie wer. 3.02

- pobierz aplikację BUZA Wykonanie Planów Finansowych wer. 1.00

Zwracamy uwagę, iż powyższe pliki Aplikacji BUZA są skompresowane. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji BUZA Wykonanie:

17.05 - Usunięto błąd uniemożliwiający przenoszenie dodatkowych działań podczas agregacji plików.
23.05 - Usunięto błąd powstajacy przy przenoszeniu mierników podczas agregacji danych z wielu plików aplikacji BUZA.
 

Aplikacja BUZA moduł Planowanie zaktualizowana do Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015

- pobierz aplikację BUZA Planowanie wer. 7.04

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

 Instrukcja do aplikacji BUZA Planowanie:

- pobierz instrukcję BUZA Planowanie

Informacje o zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji BUZA Planowanie:

22.03 - Poprawiono błąd uniemożliwiający importowanie plików w wersji 7.02.
27.03 - Usunięto bład formatowania danych liczbowych wpisanych po myślniku, pojawiający się na wydruku formularza na poziomie zadania dla wartości miernika na rok 2015.

 

Aplikacja BUZA moduł Wykonanie, w której należy sporządzić sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok w układzie zadaniowym.

- pobierz aplikację BUZA Wykonanie wer. 2.06

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

Instrukcja do aplikacji BUZA Wykonanie:

- pobierz instrukcję BUZA Wykonanie

Informacje o zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji BUZA Wykonanie:

24.02 - Poprawiono błąd występujący przy agregacji podzadań dla funkcji 22.
23.02 - Zaktualizowano katalog w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, poprzez dodanie podzadań o numerachod 6.1.6 do 6.1.8.
15.02 - Poprawiony został dla formularza BZ błąd wyświetlający na wydruku i eksporcie daty po wpisaniu mierników w postaci ułamka zwykłego, np 4/6 oraz błąd wczytywania i obsługi podzadań w funkcji 22.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.01.2012 Data publikacji: 04.09.2012 11:20 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2013 13:59
Autor: Departament Reformy Finansów Publicznych Osoba publikująca: Krzysztof Piekart Osoba modyfikująca: Krzysztof Piekart
Rejestr zmian
«Powrót