«Powrót

Aplikacja trezor Buza 2016

Aplikacja trezor Buza 2016

Aplikacja trezor Buza 2016

Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ1.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor Buza Wykonanie v6.30 (plik zip 597 KB)

 Aplikacja Trezor BUZA moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ2.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Wykonanie Planów Finansowych v6.32 (plik zip 644 KB)

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 • Zaktualizowano nazwy ministerstw,
 • Poprawiono rok (plan według ustawy budżetowej),
 • Dodano dwa działania,
 • Poprawiono wydruk,
 • Poprawiono nieprawidłowe wydruki raportów (cele i mierniki),
 • Poprawiono procedurę importu danych z poprzednich wersji,
 • Poprawiono nazwę dysponenta i część budżetową,
 • Poprawiono wydruk danych (nadpisywane rekordy funkcji i zadań),
 •  Dodano możliwość czyszczenia celów i mierników i nie walidowanie ich braku w wypadku Działań,
 • Poprawiono błąd importu 6.28>6.28,
 • Dodano działanie pn. 16.3.1.4. Wsparcie działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych z Funduszu Kościelnego,
 • Zaktualizowano nazwy jedmostek.

Aplikacja Trezor BUZA moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Planowanie wer. 10.12. (plik zip 3,0 MB)

- pobierz instrukcję (plik doc 3,0 MB)

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor BUZA Plany Finansowe wer. 3.04. (plik zip 517 KB)

- Pobierz instrukcję (plik doc 1,6 MB)

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

 1. zmodyfikowano formularz PR-Z
 2. zmieniono nazwę jednostki JSP (dotyczy AOTMiT)
 3. dodano nazwę jednostki na wydruku formularzy
 4. usunięto z wydruku działy administracji rządowej pojawiające się w kolumnie cele
 5. poprawiono wyświetlanie się wartości bazowej na wydruku formularza BZK
 6. Dodano podzadanie i dwa działania w funkcji 16.

 

Aplikacja Trezor BUZA moduł WPFP zaktualizowana do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy, aplikację należy rozpakować.

- aplikacja w formacie xls TREZOR BUZA WPFP v9.67 (plik zip 1.193 KB)

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BUZA:

1. Odblokowano pole do wpisywania celów i mierników bez słownika oraz zablokowano formularz WPFP ZW,

2. Implementacja trzech celów i trzech mierników,

3. Uzupełniono w dwóch jednostkach limity wydatków,

4. Poprawiono import danych,

5. Poprawiono proces importu danych z aplikacji do aplikacji w zakresie celów i mierników oraz dodano dysponenta 66 cz.b.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.03.2017 Data publikacji: 04.08.2015 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017 10:42
Autor: Departament Budżetu Państwa Osoba publikująca: Honorata Okurowska Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
«Powrót