«Powrót

Aplikacja TrezorBZ 2018

Aplikacja TrezorBZ 2018

Aplikacja TrezorBZ 2018

Aplikacja TrezorBZ Wykonanie i Wykonanie PF dostosowane również do MS Excel 64 bit.

Aplikacja TrezorBZ moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ1.

Aplikacja TrezorBZ moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ2.

Zwracamy uwagę, iż powyższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy, aplikację należy rozpakować.

 

Aplikacja TrezorBZ moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ1.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji TrezorBZ:

 1. Usunięto błąd techniczny Funkcji 16.
 2. Dodano działanie 18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Aplikacja TrezorBZ moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ2.

Zwracamy uwagę, iż powyższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy, aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji TrezorBZ:

 1. Zaktualizowano katalog funkcji, zadań, podzadań i działań w zakresie błędów technicznych.
 2. Dodano działanie 18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Aplikacja TrezorBZ  moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji TrezorBZ:

 1. Poprawiono podpisy pod raportami.
 2. Dodano jednostki sektora finansów publicznych i poprawiono kolumnę wydatki majątkowe.
 3. Zmodyfikowano typ jednostki sektora finansów publicznych.
 4. Dodano jednostkę sektora fiansów publicznych.
 5. Dodano nową jednostkę sektora finansów publicznych.

Aplikacja TrezorBZ moduł WPFP zaktualizowana do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy, aplikację należy rozpakować.

Informacja o zmianach wprowadzonych w powyższej wersji aplikacji TrezorBZ WPFP:

 1. W ramach Katalogu zostały zaktualizowane działania.
 2. Poprawiono nagłówki w formularzu na rok bieżący.
 3. Poprawiono eksport formularza WPFP 2018-2021 w zakresie prezentacji wartości miernika dla roku 2021.

 4. Zaktualizowano Słownik w zakresie Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.07.2018 Data publikacji: 26.01.2018 15:47 Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2019 13:52
Autor: Magdalena Kietlińska Osoba publikująca: Piotr Kotuła Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
Rejestr zmian
«Powrót