Kalendaria

  Kalendaria

  Kalendaria

  Kalendarium strefy euro przedstawia wybór najważniejszych wydarzeń związanych z tworzeniem strefy euro – począwszy od publikacji Raportu Delorsa, na którym bazowały zapisy późniejszego Traktatu z Maastricht (Traktatu o Unii Europejskiej), stanowiącego podstawę traktatową dla Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), poprzez kolejne etapy tworzenia UGiW, wprowadzenie euro do obiegu bezgotówkowego, a następnie gotówkowego, aż po rozszerzenia strefy euro o kolejne państwa.

  W kalendarium w sposób szczegółowy została opisana procedura uchylenia derogacji w stosunku do Estonii, Łotwy, Litwy i ustanowienia nieodwołalnego kursu wymiany tych państw na euro.

  Kalendarium jest sukcesywnie uzupełniane o kolejne kroki milowe związane z rozszerzeniem strefy euro.

   

  Kalendarium kryzysu w strefie euro i walki z nim stanowi natomiast chronologiczną listę wydarzeń, związanych z narastaniem kryzysu w strefie euro oraz działań podejmowanych w celu jego rozwiązania, obejmujących liczne zmiany z zakresu zarządzania gospodarczego w UE i strefie euro.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.12.2015 Data publikacji: 21.12.2015 14:17 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2017 11:08
  Autor: Departament Polityki Makroekonomicznej Osoba publikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska Osoba modyfikująca: Katarzyna Waćko-Jasińska