«Powrót

Cyfrowa administracja podatkowa dziś i jutro

Cyfrowa administracja podatkowa dziś i jutro

Cyfrowa administracja podatkowa dziś i jutro

Administracja podatkowa konsekwentnie rozszerza katalog usług umożliwiających elektroniczną komunikację podatników z urzędem, w tym możliwość składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej. Raport „System e-Deklaracje. Badanie preferencji podatników PIT w zakresie zeznań podatkowych. Edycja 2015" oraz nowy projekt cyfryzacji usług Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej (w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego - CVP) to temat konferencji prasowej wiceministra finansów Jacka Kapicy oraz przedstawicieli PwC, która odbyła się 3 czerwca br. w Ministerstwie Finansów.

Przedstawiciele MF i PwC podczas konferencji

„Taka forma kontaktu z urzędem skarbowym wpisuje się w strategiczne cele polskiej transformacji i budowy nowoczesnej administracji podatkowej. Najlepszym tego dowodem z ostatniego okresu jest usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) uruchomiona przez administrację podatkową" – powiedział wiceminister finansów Jacek Kapica. „Zaprezentowana edycja raportu umożliwia ocenę rozwoju systemu e-Deklaracje oraz uaktualnienie wiedzy na temat preferencji podatników PIT związanych z ze sposobem składania zeznań podatkowych." – dodała partner w PwC Katarzyna Czarnecka- Żochowska.

Konferencja była też okazją do podsumowania tegorocznej akcji PIT, składania dokumentów drogą elektroniczną i oceny nowego rozwiązania, jakim jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR).

W 2015 r. 5 175 983 zeznań PIT-37 złożono drogą elektroniczną. Do systemu e-Deklaracje wpłynęło 102 111 zeznań PFR.  Wśród zeznań PFR ok. 72,5 % zawierało wolę podatników o przekazaniu kwoty 1% dla organizacji pożytku publicznego. Łączna zadeklarowana kwota wyniosła ponad 6,2 mln zł, tj. średnio ok. 84 zł na jedno zeznanie. Pokazuje to, że podatnicy wybierający tę formę złożenia zeznania mają dużą świadomość skorzystania z możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego.

Dane wg stanu na 27 maja br. pokazują, że w wersji elektronicznej w 2015 r. złożono blisko 54% wszystkich dokumentów. Aż 96% wszystkich deklaracji płatników złożono w wersji elektronicznej (wg stanu na 30 kwietnia br.). Najwięcej, bo aż 98%, stanowiły PIT-40 i PIT-R. PIT-11 w 96% wpływał drogą elektroniczną a PIT-8C w 95%.

Przedstawiono również projekt CVP, czyli katalog usług cyfrowych przygotowywany dla podatników w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego. Katalog ten przygotowano w oparciu o rozpoznane potrzeby podatników, takie jak m.in. możliwość dostępu drogą elektroniczną do informacji dotyczących stanu sprawy, ułatwienia w zapłacie podatków oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków sprawozdawczych i kontroli podatkowych.

Projekt ma ułatwić jest wypełnianie obowiązków podatkowych w zakresie podatków CIT i VAT, zmniejszyć uciążliwość kontroli podatkowych oraz poprawić efektywność systemu poboru podatków. Dzięki tym usługom urzędy skarbowe będą transparentne i dostępne cały tydzień. Zwiększy to też swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i poprawi konkurencyjność tych podmiotów.

Najważniejsze usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu to:

  • elektroniczny wgląd w akta spraw i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej z użyciem JPK,
  • wsparcie podatnika w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych,
  • w pełni transakcyjna obsługa zobowiązań podatku CIT i VAT drogą elektroniczną,
  • automatyczna usługa udzielania informacji o braku zaległości w podatkach dla procedury zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

«Powrót